Stormöte den 5 april 2018

Program SSEI, Nätverksmöte den 5 april 2018
Plats: Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm

10.00-10.30 Samling, fika

10.30 Introduktion och mål för mötet, Stefan Rydin, SSEI

10.45 Konsumenters möjligheter att välja skor med miljöhänsyn, Johan Jarelin, Konsumentverket

11.20 Nyheter och allmän info, Stefan Rydin, SSEI

12.00 Lunch

13.00 Vilka kemikalieregler gäller för dina produkter? – Kemikalieinspektionen informerar om regler, vår tillsyn och resultat från tillsyn av skor, Camilla Westlund och Karin Alkell, Kemikalieinspektionen

13.45 Presentation av SSEI:s kemikalielista, Ulf Skarp, Lanson och Stefan Skarp, Theorema

14.15 Kaffepaus

14.30 Standardiseringsarbete inom TK 158 – kan SSEI påverka, Farshad Akhondi, SIS Swedish Standards Institute

15.10 SSEIs framtida verksamhet

16.00 Mötet avslutas