SSEI återgick till fysiska möten under 2022

SSEI kunde återuppta fysiska möten i april 2022. Vi håller nätverksmöten varje halvår och våra nätverksmöten hålls växelvis i Stockholm respektive Västsverige. SSEI har hittills hållit tre nätverksmöten efter pandemin och nästa möte planeras att hållas under hösten 2023 i Västsverige.

Våra fysiska nätverksmöten kommer kompletteras med korta digitala möten vid behov.