Nätverksmöte 7 november

Program SSEI, Nätverksmöte den 7 november 2018
Plats: IVL Svenska Miljöinstitutet, Aschebergsgatan 44 , Göteborg

10.00-10.30 Samling, fika

10.30 Introduktion och mål för mötet, Stefan Rydin, SSEI

10.40 Driva förbättringar genom integration av produktmiljöinformation i affärsprocesser och beslut – kan skobranschen ha nytta av detta, Ann-Christin Pålson, IVL Svenska Miljöinstitutet

11.30 SipTex-projektet, automatisk sortering av textil för att öka textilåtervinning, Hanna Ljungqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet

12.00 Lunch

13.00 Development and testing of functional shoes, Stefan Grau, Göteborgs Universitet

14.00 CSR-verktyg för hållbar förändring i globala leverantörsled, Catherine Nasser, QuizRR

14.45 Kaffepaus

15.00 Nytt förslag till att begränsa allergiframkallande ämnen i textil och läder – vad innebär det?, Helena Dorfh, Kemikalieinspektionen

16.00 Övriga frågor och diskussion

16.20 Sammanfattning

16.30 Mötet avslutas