Swedish Shoe Environmental Initiative

Initiativet till SSEI (Swedish Shoe Environmental Initiative) kommer från den svenska skobranschen och nätverket startades 2012.

Målet med projektet är att skapa ett verktyg som ska underlätta för det enskilda företaget att producera sina skor på ett mer hållbart sätt; ett hållbarhetsverktyg för design och produktutveckling bestående av ett index. Verktyget ska kunna tillämpas vid tillverkning, inköp och på sikt även för kommunikation till slutkonsument. Projektet ska även vara kunskapsbyggande för de företag som arbetar med produktion av skor och öka medvetenheten kring hur man arbetar hållbart.

————–

SSEI is an initiative developed by major actors in the Swedish Shoe Industry which started in June 2012. SSEI is a network currently consisting of companies/organizations from the Swedish Shoe Industry.

The first objective of SSEI is to develop a tool/index that will help the single companies to reduce the environmental and social impacts for productions of shoes. The second objective is to increase the knowledge about the environmental impacts in a life-cycle perspective for footwear at the participating companies/organizations. The footwear index that will be developed by SSEI can be used for manufacturing, purchase and in a longer term also for communication to the end consumers.