SSEI, Stormöte den 22 september 2016

SSEI, Stormöte den 22 september 2016
Plats: Svensk Handel, Drottninggatan 56, Göteborg

10.00-10.30 Samling, fika
10.30 Introduktion och mål för mötet, Stefan Rydin, SSEI
10.45 ”Change your shoes” –halvvägs in i projektet, Charlie Aronsson, Fair Action
11.30 Vad händer i omvärlden, Stefan Rydin, SSEI
12.00 Lunch
13.00 Användning av indexet – Jenny Lexén, IVL
13.30 Erfarenheter från skoindustrin med indexet
13.40 Diskussion om indexet
14.00 Textilimportörernas märkningsguide, Lotta Höijer, Texia
14.40 Kaffe
14.55 SSEI och kemikalier (status på arbetet), Stefan Rydin, SSEI
15.30 Diskussion
16.15 Slutsatser från mötet
16.30 Mötet avslutas