Nästa möte: 30 mars 2016

Program SSEI, Stormöte den 30 mars 2016
Plats: Stockholm Showroom, Augustendalsvägen 7, Nacka Strand, Stockholm

10.00-10.30 Samling, fika
10.30 Introduktion och mål för mötet, Stefan Rydin, SSEI
10.45 SSEI och kemikalier, Stefan Rydin, SSEI
11.00 Lim och arbetsmiljö, Ann-Beth Andersson, IVL
11.45 Framtida arbete med kemikalier inom SSEI, nästa steg
12.10 Lunch
13.00 Garveri audits, Stefan Rydin, SSEI
13.30 Environmental audits of tanneries, Thierry Poncet, CTC
14.30 Kaffepaus
14.45 Materialindexet, Tomas Rydberg, IVL (Göteborg)
16.10 Diskussion
16.20 Sammanfattning
16.30 Mötet avslutas