SSEI, Nätverksmöte den 7 november 2019

Plats: IVL Svenska Miljöinstitutet, Aschebergsgatan 44, Göteborg

10.00-10.30 Samling och fika

10.30 Introduktion och mål för mötet
Stefan Rydin, SSEI

10.40 Superdry – Ett miljövänligt alternativ för bekämpning av fukt och mögel
Pär Svensson, SuperDry

11.10 Shoe Bring Back
Ulrika Simonsson, Vagabond

11.45 Uppföljning från förra mötet (garverier, konsumentverket, SIS)
Stefan Rydin, SSEI

12.00 Lunch

13.00 Monetär beräkning av skors påverkan på naturkapitalet (reviderad version av materialindex)
Tomas Rydberg, IVL

13.40 REACH, begränsningsförslag som påverkar skoindustrin, vad har hänt sedan sist?
Stefan Rydin, SSEI

14.05 Veganprodukter, Är detta en fluga eller något som kommit för att stanna,
Stefan Rydin, SSEI (kort intro följt av diskussion)

14.20 Uthyrning av skor – ett nytt initiativ
Sophie Arnesved, Scorett

14.45 Kaffepaus

15.00 Kemikalieskatt på skor
Magnus Nikkarinen, Svensk Handel (presentation följd av ”rundabordsdiskussion”)

16.00 Övriga frågor

16.15 Sammanfattning

16.30 Mötet avslutas