2020 och tills vidare är våra möten digitala

Med anledning av Coronapandemin har SSEI beslutat att mötena tills vidare är digitala. 2020 har på många sätt varit ett annorlunda år och vi har trots läget i världen haft behov av fler digitala avstämningar med anledning av bland annat den så kallade modeskatten, där SSEI är remissinstans och haft möjlighet att bidra med värdefull kunskap.